Time Out voor de baasjes
Time Out voor de dieren

Jin Shin Jyutsu® voor mens en dier

Jin Shin Jyutsu

Jin Shin Jyutsu® voor mens en dier

Wat is Jin Shin Jyutsu®?

Jin Shin Jyutsu® is een Kunst, geen techniek. Het is een Kunst die de Levensenergie harmoniseert door lichaam en geest in balans te brengen en werkt op het lichamelijke, emotionele en mentale niveau van mensen en dieren.  De harmonisering wordt in gang gezet door het plaatsen van de handen op combinaties van zogenoemde ‘veiligheidsenergiesloten’ in combinatie met een ademhalingstechniek die begint bij de uitademing. Er zijn 26 veiligheidsenergiesloten aangeduid. Een 'veiligheidsenergieslot' is niet een punt maar een bolvormig gebied zo groot als de palm van je hand. 

Waarom zijn de veiligheidsnergiesloten dicht gegaan? Aanvankelijk om het lichaam te beschermen. Denk aan stoppen in de stoppenkast in je huis.

Wat ik doe

Door me te concentreren op mijn ademhaling en tegelijkertijd mijn handen op bepaalde plaatsen op het lichaam van dieren te leggen wordt geblokkeerde energie weer op gang gebracht. In bepaalde gevallen wordt gewerkt met een volgorde van veiligheidsenergiesloten, een 'stroom' genoemd. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken en uw dier komt weer lekker in zijn/haar vel te zitten.

Jin Shin Jyutsu® is een hele zachtaardige manier van werken. Er wordt geen druk uitgeoefend. 

Met Jin Shin Jyutsu® kan door middel van eenvoudige handgrepen het emotionele evenwicht hersteld worden, wordt pijn verlicht en het kan in combinatie met E.E.N.-energetica of Bach bloesem remedies tot verbetering leiden van zowel acute als chronische klachten.

Jin Shin Jyutsu® herstelt de balans tussen het fysiek, mentaal en spiritueel zijn.

Achtergrond van Jin Shin Jyutsu®

Jin Shin Jyutsu® wordt een Kunst genoemd. Een levenskunst. Je leert geen techniek, maar beweegt mee op basis van behoeften en mogelijkheden van dat moment. De energie gaat automatisch naar de plek die de energie het meest nodig heeft.

De kunst Jin Shin Jyutsu® (spreek uit: Jin Shin Joetsoe) komt oorspronkelijk uit Japan. Na een tijd in vergetelheid te zijn geraakt, zorgt Jiro Murai begin 1900 weer voor herontdekking en verspreiding van de aloude kennis. Omdat de Kunst ooit verboden is geweest is deze versleuteld weergegeven in het boek 'Kojiki: Kroniek van oude zaken'. De letterlijke vertaling van Jin Shin Jyutsu® is: „De kunst van de schepper door de wetende, meevoelende  mens”.

Een oude legende verhaalt dat de wijzen van deze planeet ooit overlegden waar ze de grootste en kostbaarste schat van het weten zouden kunnen verbergen, om er zeker van te zijn dat hij tegen misbruik beschermd was. Eén wijze stelde voor de schat naar de top van de hoogste berg te brengen, want hij meende dat de mensen daar nooit zouden komen. Een ander bedacht dat ze de schat in de diepste diepten van de zee zouden moeten laten zakken, daar zou hij zeker beschermd zijn. Maar geen van allen was er helemaal zeker van dat de mensheid zich altijd zou laten tegenhouden door de ultieme uitdaging. Op een dag, zo dachten ze, zouden ook de hoogste berg en de diepste zee door de mensheid veroverd zijn. Toen trad een zeer oude wijze meester met een ondeugende lach in zijn ogen naar voren en opperde een nieuw idee: ‘Verstop de wijsheid in de mensen zelf’, zei hij, ‘want daar zullen ze het allerlaatst zoeken. En wie deze plaats zal vinden’, voegde de oude man er nog aan toe, ‘zal genoeg rijpheid ontwikkeld hebben om het gevonden weten te gebruiken in de geest van de liefde.’ Uit: Praktijkboek Jin Shin Jyutsu®: de helende kracht van uw handen. Door Ilse-Marie Fahrnow

Jin Shin Jyutsu® wordt toegepast op mensen en dieren. Ik richt me per 1-1-2023 nog alleen op dieren voor wat betreft de behandelingen. Wel geef ik nog cursussen Jin Shin Jyutsu® aan particulieren en therapeuten. 

Voor meer informatie:
www.jinshinjyutsu.nl
www.jinshinjyutsu.be
www.jinshinjyutsugent.be

N.B. Er zijn dieren die niet aangeraakt kunnen of willen worden. Met hen kan ik op afstand werken via de Soul Body Fusion® - methode van Jonette Crowley. Meer informatie is te vinden onder het kopje Soul Body Fusion®.