Time Out voor de baasjes
Time Out voor de dieren

Lichaam en geest weer terug in balans

Time Out voor Mens & Dier

Lichaam en geest weer terug in balans

Werken met energie: brengt lichaam en geest terug in balans

 

Introductie
 
*** NIEUWS: Per 1-1-2023 ga ik met prepensioen. Voor mij gaat hiermee een nieuwe fase in.  Dat betekent dat ik geen nieuwe mensen-klanten meer aanneem. Dieren-klanten blijven welkom, ook volgend jaar. Ook ga ik door met het geven van cursussen. Zie voor meer informatie over de in 2023 geplande cursussen en workshops onder het kopje Cursussen en andere activiteiten. ***

Alles draait om energie. Wanneer iemand gezond wil worden en blijven is het nodig dat lichaam, geest en ziel in balans zijn. Er zijn veel manieren om mensen en dieren te helpen met het weer in balans brengen van energie in disbalans. Bij de door mij ingezette therapieën zoals E.E.N.-energetica, Soul Body Fusion®, Bach bloesemremedies, andere homeopatische middelen, reflexologie en Jin Shin Jyutsu® ga ik uit van het zelfherstellend vermogen van mens en dier. Soms gaat het vooral om een bewustwordingsproces en is psychotherapie het meest aangewezen instrument. In het lichaam is alles aanwezig, soms heeft het alleen maar een 'zetje' nodig om weer de juiste richting in te kunnen bewegen. Alle ingezette procedures brengen bewustwording op gang, inzicht in het ontstaan van je lichaamsgerichte klachten. En door dit inzicht kunnen je klachten verminderen dan wel opgelost worden.

De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding natuurgeneeskunde van Instituut E.E.N. heeft geleid tot een bredere ontwikkeling. Die kan ik mooi inzetten als therapeut voor mensen en dieren. Door de opleiding tot energetisch natuurgeneeskundige (E.E.N.-therapeut) heb ik meer inzicht gekregen in de werking van lichaam, geest en ziel. Daardoor hebben mijn behandelingen meer diepgang gekregen. De principes van de natuurgeneeskunde zal ik voor een groot deel integreren met Jin Shin Jyutsu. Voor mensen die hier de voorkeur aan geven of dieren in geval dat zij niet met de handen aangeraakt kunnen of willen worden zet ik Soul Body Fusion® in. Meer informatie hierover vind je onder het kopje Soul Body Fusion®.

Door de opleiding Natuurgeneeskunde van Instituut E.E.N. ben ik nu ook uitgebreid geschoold in Medische Basiskennis, Psychosociale basiskennis en EHBO. Hiermee kunnen cliënten met een aanvullende verzekering de kosten van mijn behandelingen (deels) bij hun zorgverzekeraars declareren. Voor een overzicht van zorgverzekeringen verwijs ik u naar de volgende link: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen 

Time Out voor Mens & Dier is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Daarnaast ben ik lid van de  RBCZ : Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
 
Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Met ingang van 21-1-2019 ben ik opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO.
 

RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Body Soul Fusion  CRKBOLogo Beroepsorganisatie MET